Vilniečiai jau gali kreiptis dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Nuo gegužės 1 d. jau galima teikti prašymus paramai mokiniams dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje.

Ši parama skiriama mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo programas. Teisė į paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija:

  • 235.5 Eur;
  • 314 Eur patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant vienai šių aplinkybių: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
  • 392.5 Eur išimties atveju, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant vienai šių aplinkybių: nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Savarankiškai apskaičiuoti vidutines pajamas, tenkančias vienam kartu gyvenančiam asmeniui, galima pasinaudojus skaičiuokle.

Prašymą pateikti galima:

  • mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui),
  • būdu www.spis.lt,
  • atvykus į Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.),
  • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą atsiųsti Socialinių išmokų skyriui paštu.

Dėl nemokamo maitinimo mokyklose 2023/2024 mokslo metams galima kreiptis nuo liepos 1 d., paramai mokinio reikmenims įsigyti nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Kilus klausimų apie paslaugą skaitykite plačiau.