Vilniaus savivaldybės patalpose įsikurs „Ukrainos namai“

Vilniaus miesto savivaldybė skubos tvarka suteikė A. Juozapavičiaus gatvėje esančias patalpas viešajai įstaigai „Ukrainos namai“. Čia įsikūrusi įstaiga artimiausiu metu pradės rinkti ir rūšiuoti pagalbos paketus Ukrainai.

„Šių patalpų suteikimą ukrainiečių bendruomenei derinome jau kurį laiką, tačiau per pastarąsias kelias dienas patalpų poreikis ir svarba išaugo keleriopai. Nors pirminė įstaigos funkcija turėjo būti kultūrinė, šiandien ji telkia pagalbą kariaujančiai šaliai ir jai reikalingos patalpos paramos priėmimui ir sandėliavimui. Atsižvelgdami į tai, paskubinome teisinius procesus ir jau perdavėme raktus organizacijos vadovams“, – sako Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Pasibaigus paramos rinkimui patalpose yra numatomos kultūrinio ir informacinio pobūdžio veiklos. „Ukrainos namuose“ planuojama rengti konferencijas, meno parodas ir simpoziumus, vykdyti muzikos ir kino populiarinimo veiklas, įkurti mokslo pasiekimų centrą. Taip pat ruošiamasi įkurti muziejų Lietuvos ukrainiečių istorijai, kur veiktų nuolatinė Ukrainos ir Lietuvos rezistencijos ekspozicija. „Ukrainos namai“ rengiasi vystyti ir informacines, kultūrines multimedijos platformas – vykdyti radijo, televizijos veiklas, kurti naujienų portalą.

„Ukrainos namuose“ planuojama vykdyti ir švietimo funkciją – leisti įvairius leidinius, įsteigti Ukrainos knygų biblioteką, organizuoti ukrainiečių bei lietuvių kalbų studijas bei įvairius etnokultūrinius kursus. Numatyta, kad įstaigos patalpose veiks rašytojų ir ukrainistų klubas, edukacinis klubas „Ukraina LDK sudėtyje“ bei Krymo totorių informacinis biuras Lietuvoje.

160 kvadratinių metrų patalpos įstaigai mažiausiai 30 dienų bus suteiktos už simbolinį 1 euro mokestį, kaip to reikalauja turto nuomą ir panaudą reglamentuojantys teisės aktai.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt