Krepšelis vilniečių mokinių popamokinėms veikloms – iki 40 eurų

Nuo rugsėjo pirmosios vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių skiriamas dvigubas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis – dėl to būrelio lankymo kaina sumažės 40 eurų.

Visiems kitiems moksleiviams krepšelio dydis nepakito – 20 eurų per mėnesį, tačiau jis yra didesnis nei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kuriuose tik prioritetines kryptis atitinkančioms programoms skiriamas 20 Eurų krepšelis, o likusioms – 15 Eurų krepšelis.

„Neformaliuoju vaikų švietimo krepšeliu Vilniaus mieste jau sėkmingai naudojosi daugiau kaip 25 tūkstančiai 1-12 klasės moksleivių. Krepšelis skiriamas nepriklausomai nuo moksleivio šeimos socialinės padėties, gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos. Juo kviečiami pasinaudoti visi moksleiviai, besimokantys 1-12 klasėse“, –  sako Vidmantas Mitkus, Vilniaus miesto savivaldybės l. e. Jaunimo skyriaus vedėjo pareigas.

Tėvams reikėtų kreiptis į vieną iš įstaigų ar laisvųjų mokytojų, teikiančių neformalaus ugdymo paslaugas, ir paprašyti sumažinti būrelio kainą krepšelio dydžiu. Pasirašius sutartį, krepšelis skiriamas visiems mokslo metams arba iki kol mokinys lankys užsiėmimus. Krepšelis skiriamas nuo rugsėjo 1 iki birželio 30 dienos. Vienu metu krepšeliu galima pasinaudoti tik vienam būreliui. Nutraukus sutartį su būreliu, galima sudaryti naują – kitam būreliui ar veiklai.

Pasak V. Mitkaus, vaikai atvykę iš Ukrainos taip pat gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu – svarbu, kad jie būtų įregistruoti vienoje iš Lietuvoje esančių bendrojo ugdymo įstaigų. Nuo rugsėjo mėnesio pradės veikti ir būreliai ukrainiečių kalba – kultūrinėms vertybėms ir tradicijoms puoselėti, saugant pabėgėlių vaikų tautinį identitetą.

NVŠ krepšelis finansuojamas Valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bei ES struktūrinių paramos fondų lėšomis.

Sauliaus Žiūros nuotr.